Vodohospodářské stavby reference

Úprava opevnění Kocába

Termín realizace: 11/2015 - 09/2016

Oprava opevnění řeky Kocáby se uskutečnila na obou březích a v korytě toku v ř.km 17,766 - 19,953 která leží v intravilánu obce Nový Knín.

Práce se skládaly z:

 • opravy opevnění, odstranění nánosů a odstranění porostů
 • opravy svislých zdí betonových a s obkladem z lomového kamene
 • opravy zábradlí a betonových soklů svislých zdí

Stavba ČOV Družec EO 1500

Termín realizace: 05/2015 - 11/2015

Předmětem díla je provedení rozšíření stávající ČOV o nové ŽB nádrže o rozměrech 13,2m x 17,5m a výšce 6m. Nad polovinou půdorysu je situován objekt se sedlovou střechou pro technologické zázemí. Dodávka obsahuje terénní úpravy, výstavbu příjezdové komunikace a dodávku se zprovozněním potřebné technologie.

ČOV Kralupy

Termín realizace: 05/2015 - 07/2015

Předmětem projektu je kompletní výměna potrubí, veškerých armatur, zařízení a ostatního vybavení na dopravu bioplynu v bioplynovém hospodářství čistírny odpadních vod, mezi vyhnívací nádrží, strojovnou plynojemu a hořákem zbytkového plynu v areálu ČOV Kralupy nad Vltavou.

Jedná se o práce, které probíhají za provozu bioplynové stanice.

Kanalizace, ČOV a vodovod Prášily EO 1600

Termín realizace: 05/2013 - 08/2014

 • výstavba ČOV
 • výstavba kanalizace
 • výstavba vodovodu

Prodloužení dešťové kanalizace jezírka Turínská ulice

Termín realizace: 06/2014 - 07/2014

 • prodloužení dešťové kanalizace
 • prodloužení přípojky vody
 • výstavba retenční nádrže
 • výstavba vsakovací nádrže

Stavba čistírny odpadních vod Toušice EO 482

Termín realizace: 10/2013 - 04/2014

Realizace čistírny odpadních vod. Monolitická spodní stavba o výšce 4m s nádržemi pro osazení technologie Nad nádržemi jednopodlažní objekt vyzděný z termických cihel se sedlovou střechou a betonovou krytinou. Objekt je situován v nově vybudovaném areálu s příjezdovou komunikací, novým oplocením a sadovými úpravami.

Zeměchy, PSOV a výtlak ČOV, Kralupy nad Vltavou

Termín realizace: 10/2013 - 01/2014

 • demolice ČOV
 • výstavba čerpací stanice odpadních vod
 • výstavba výtlačného řadu kanalizace
 • terénní úpravy areálu
 • oplocení

ZV Vápenec, armaturní komora –oprava železobetonových konstrukcí

Termín realizace: 11/2011 - 02/2012

 • sanace stropu a stěn objektu vodojemu

Intenzifikace ČOV v Mratíně EO 2 500

Termín realizace: 11/2010 - 06/2011

 • výstavba čistírny odpadních vod (ČOV)
 • rozšíření stávající ČOV
 • napojení na inženýrské sítě, komunikace
ALSTAP s.r.o.
Hvožďanská 2237/5
Praha 4 Chodov, 148 00
+420 222 362 440
Všechna práva vyhrazena © 2018