Pozemní stavby reference

SO 107 Lysolaje

Společenský dům, který na sebe upoutá pozornost svojí nevšední architekturou se šesti sedlovými střechami, cihelným obkladem a okny, která jsou zakryta cihelnou krajkou, obsahuje společenský sál, restauraci a v podzemním podlaží nacházející se fitness. Hlavní vstup je z náměstí do vstupní haly, z které vstoupíte buď vlevo do restaurace, vpravo do společenského sálu nebo po schodech či pomocí výtahu do suterénní části objektu s fitness a sociálním zázemím pro hendikepované a návštěvníky společenského centra, je obložený stejným cihelným obkladem, který se navazujícími spárami propojuje přes prosklený vchod s fasádou a tím elegantně propojuje exteriér s interiérem.

Výstavba MŠ Vrané nad Vltavou

Výstavba nové jednopodlažní budovy mateřské školy. Hlavní budova je členěna na pět pavilonů ( 5 tříd pro 140 dětí), vedlejší budova slouží jako zázemí pro učitele a provozní potřeby školy. Budova je zastřešena soustavou navzájem propojených plochých střech ( zelené střechy). Součástí stavby je provedení inženýrských sítí a areálových rozvodů, úprava zahrady včetně zpevněných ploch, sadových úprav, gastro vybavení, herních prvků interiérových i exteriérových, oplocení.

Rozšíření ZŠ T.Štolzové v Kostelci nad Labem

Rozšíření kapacity stávajícího školního objektu v rozsahu 7 nových kmenových učeben pro celkem 210 dětí, jídelnu s kapacitou 168 míst s výdejnou jídla, 4 odborné učebny ( přírodovědná, polytechnická a 2 k výuce cizích jazyků pro 13 žáků, knihovna s čítárnou, sborovna, potřebné sociální zařízení, kabinety a centrální šatny s kapacitou pro celou budovu. Přístup je bezbariérový.

Fakultní Thomayerova nemocnice, pavilon B4 -rekonstrukce sociálních zařízení lůžkového oddělení KDCHT - 3.NP v rámci projektu REACT EU

Kompletní rekonstrukce 3.NP pavilonu B4 spočívající v úpravách lůžkového oddělení KDCHT. Součástí dodávky byly i dva kusy automaticky otevíraných vstupních hliníkových dveří a vybavení interiéru nábytkem. Přístup do pavilonu je bezbariérový.

Areál EXBIO, přístaba IV, V

Celková rozloha areálu stavby činí přibližně 15 tis.m2. Stavba je tvořena dvěma dominantními objekty, a sice objektem EXBIO IV, který je hlavním výrobním objektem o celkové ploše 3.848 m2, a dále administrativní objektem EXBIO V o zastavěné ploše 550 m2. Oba objekty jsou dvoupodlažní, jejich nosní systém je tvořen kombinací železobetonových monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, střechy jsou ploché a fasády montované ze skládaných fasádních panelů. V obou objektech je kladen velký důraz na jednoduchost a čistotu provedení detailů.

Multifunkční sportovní hala v Mělníku

Jedná se o výstavbu sportovní haly, která obsahuje hrací plochu o velikosti 40x20 m, tribuny pro 115 sedících diváků, lezeckou stěnu o šířce 8m a výšce 10 m. Součástí byla i rekonstrukce a přestavba stávajících částí školy.

Výstavba haly i práce ve stávající budově probíhaly za provozu školy.

Vnější rozměry haly jsou: délka 45,3 m, šířka 26 m, výška 10 m. Spojovací krček mezi halou a původní budovou školy má délku 18,7 m, šířku 5,3 m a výšku 8 m (z toho 4,1 m průjezd).

Součástí haly jsou sociální zařízení pro muže a ženy. Dodávkou bylo i široké sportovní vybavení pro různé sporty.

Ve 4.NP gymnázia jsou dvě stávající učebny přestavěny na dvě velké šatny (každá pro 20 sportovců) a dvě malé šatny, všechny se sprchami a WC.

Hala je plně bezbariérová s využitím zvedací plošiny.

Demolice Přístavy Mělník

Termín realizace: 10/2015 - 12/2015

Jednalo se o 7 stávajících průmyslových objektů, které sloužily pro různé účely, zejména pro výrobu a skladování. Celkový objem těchto 7 objektů byl 18.826 m3. Stavby byly odstraněny pomocí stavební techniky (nákladní vozidla, buldozer apod.), drobné techniky a ručního nářadí. K odstranění staveb nebylo použito trhavin. Celková demolice všech 7 objektů byla realizována za 45 dní.

Care Medico - rekonstrukce

Termín realizace: 07/2015 - 10/2015

 • celková vestavbu 6ti zubních ordinací včetně kompletních technologií 
 • odsávání, stlačený vzduch, rozvody vody, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace i chlazení jednotlivých ordinací
 • vestavba administrativního zázemí
 • celkový redesign zubní kliniky
 • kompletní výměna dveří, podhledů, podlah, celková výmalba, úprava elektroinstalace, výměna technologického nábytku a světel
 • rozšíření gynekologických ordinací - opět s celkovou výměnou technologií

Výrobní hala firmy Pilous

Termín realizace: 01/2014 - 11/2014

Hala o výměře 2.500m2 z prefa konstrukce s obvodovými stěnami z termických cihel se zateplením. Foliová střecha s 200mm vaty, průmyslová podlaha z drátkobetonu s pryskyřičnou stěrkou a 150mm polystyrenu. V hale je instalována technologie odtahu pilin s výkonnými filtry. V rámci areálu byly provedeny protipožární obklady, stěny a instalována protipožární vrata.

Zateplení bytového domu

Termín realizace: 08/2014 - 09/2014

Dvouvchodový činžovní dům byl zateplen 100mm tepelné izolace, provedena silikonová probarvená omítka, vyměněny dešťové svody, parapety, balkonové a vchodové dveře.

Parkoviště BD Pragostav + hydroizolace spodní stavby objektu

Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

 • výstavba nového parkoviště
 • oprava komunikace
 • prodloužení kanalizace 
 • hydroizolace spodní stavby

Polyfunkční objekt s ubytovací a bytovou sekcí Žižkov

Termín realizace: 08/2013 - 08/2014

Villadům s jedním podzemním a čtyřmi nadzemními patry. V 1pp se nachází sklípky kotelna a 8 parkovacích míst, ve 4 nadzemních patrech je jedna dvojgaráž a 19 bytů. Dům je ve dvou podlažích z monolitického ŽB, zbylá tři mají stěny z cihel a ŽB stropy. Je nadstandartně zateplen a okna mají trojskla. Všechna podlaží jsou přístupná z výtahu.

Výstavba zázemí pro tenisovou halu

Termín realizace: 08/2014 - 07/2014

Realizace výstavby zázemí tenisového areálu pro technologii nafukovací haly a skladů s opravou vnitroareálových komunikací.

Údržbové a opravné práce na objektu kanceláří společnosti N.I.C., a.s. v Liblicích

Termín realizace: 12/2012 - 2014

Oprava kancelářské budovy spočívající v rekonstrukci střechy (oprava krovu, demontáž původní krytiny a montáž krytiny nové), zateplení fasády, realizace odvlhčení obvodových zdí systémem drenáží a výstavba plotu.

Výměna pohyblivých schodů ve stanici metra Můstek - stavební část

Termín realizace: 03/2013 - 12/2013

Realizace rekonstrukce přestupních eskalátorů z trasy A na trasu B bez dodávky eskalátorů sestávala ze sanace betonových konstrukcí proti zatékání spodní vody, povrchové opravy konstrukcí stěn, nové podlahy, systémy odtokových kanálů, nátěry ocelových konstrukcí, protipožární obklady konstrukcí, úpravy zhlaví eskalátorových otvorů pro jejich osazení, demontáž a zpětná montáž hliníkových a kamenných obkladů a podhledů.

SPU Olomouc

Termín realizace: 12/2012 - 01/2013

 • rekontrukce osvětlení balíkové a kolejové haly
ALSTAP s.r.o.
Hvožďanská 2237/5
Praha 4 Chodov, 148 00
+420 222 362 440
Všechna práva vyhrazena © 2018