Dopravní infrastruktura reference

Zatravnění TT Sokolovská

Termín realizace: 04/2016 - 05/2016

Zatravnění bylo provedeno v rámci celé zakázky RTT - kolejový spodek, sanace, odvodnění, atd.

Zatravnění bylo provedeno celkem na 3 691 m2 krytu tramvajové trati s kolejnicí S49 ve složení:

 • předpěstovaný drnový koberec
 • humusovitá zemina
 • polypropylenová geotextilie filtrační a separační.

Zatravnění TT Vršovická

Termín realizace: 11/2015 - 04/2016

Zatravnění bylo provedeno celkem na 8 637 m2 krytu tramvajové trati s kolejnicí S49 ve složení:

 • předpěstovaný drnový koberec
 • humusovitá zemina
 • polypropylenová geotextilie filtrační a separační.

Bezpečnost přechodů Praha 15 – 1. část

Termín realizace: 08/2015

 • oprava chodníků
 • výstavba ostrůvků v komunikaci.

RTT Zlíchov

Termín realizace: 07/2015

 • odstranění a zřízení podkladních vrstev tramvajové trati
 • odvodnění

Parkové úpravy Košík

Termín realizace: 07/2014 - 09/2014

 • výstavba parku na Košíku

Mšeno (ulice Mělnická) - obnova vodovodu

Termín realizace: 05/2014 - 09/2014

 • výměna vodovodního potrubí (PE d 315, PE d 160, PE d 110 a PE d 90) v komunikaci 

Parkoviště BD Pragostav + hydroizolace spodní stavby objektu

Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

 • výstavba nového parkoviště
 • oprava komunikace
 • prodloužení kanalizace 
 • hydroizolace spodní stavby

Rekonstrukce tramvajové trati Karlovo náměstí

Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

 • odstranění podkladních vstev pod tram. tratí
 • úprava pláně do požadovaného profilu
 • zhotovení konstrukčních vrstev nové tram. trati

Kanina - propojení přivaděče a prodloužení řadu

Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

 • prodloužení vodovodního řadu

Zklidnění dopravy ulice Hornoměcholupská - parkoviště u sportovních areálů

Termín realizace: 04/2014 - 06/2014

 • rekonstrukce parkoviště včetně osvětlení a odvodnění

Oprava stávající komunikace k Horkám, úsek Domkařská - Kozinovo nám.

Termín realizace: 03/2014 - 04/2014

 • oprava komunikace poškozené povodní z roku 2013

Zklidnění dopravy Hornoměcholupská – úprava Lochotínská

Termín realizace: 28/11/2012 - 24/3/2013

 • dešťová kanalizace DN 1000 s retencí
 • způsob provádění: ražená štola + otevřený výkop

Rekonstrukce ulice Myšlínská - vodovod, kanalizace, plynovod a rekonstrukce komunikace

Termín realizace: 09/2013 - 11/2013

 • výstavba kanalizace, vodovodu a plynovodu
 • kanalizační, vodovodní a plynové přípojky k rodinným domům
 • rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev

BD Troilova - rekonstrukce chodníku

Termín realizace: 06/2013

 • rekonstrukce propadlého chodníku
 • oprava uliční vpustě

RTT Svatovítská

Termín realizace: 06/2013 - 07/2013

 • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
 • úprava pláně do požadovaného profilu
 • zhotovení konstrukčních vrstev tramvajové trati
 • výstavba nových bahníků tramvajové trati

RTT Komunardů

Termín realizace: 05/2013 - 06/2013

 • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
 • úprava a zhutnění pláně do požadovaného profilu
 • zhotovení konstrukčních vrstev nové tramvajové trati
 • výstavba nových bahníků tramvajové trati

Stadice D8

Termín realizace: 04/2012 - 08/2012

 • úprava svahu dálnice
 • zhotovení přitěžovací lavice

RTT Libeňský most

Termín realizace: 08/2012

 • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
 • úprava pláně do požadovaného profilu
 • zhotovení konstrukčních vrstev tramvajové trati
 • výstavba nových bahníků tramvajové trati

Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba SO01 Chloumek

Termín realizace: 12/2010 - 02/2012

 • výstavba gravitační kanalizace, pokládka do otevřeného výkopu
 • materiál kamenina a PP
 • oprava komunikací (asfalt)
 • uliční vpustě, revizní šachty, přípojky

Mořina, Trněný Újezd - vodovod

Termín realizace: 09/2010 - 01/2012

 • výstavba vodovodu, vč. armaturních šachet
 • celkem 12 km PE potrubí d 90-160
 • klasická pokládka do otevřeného výkopu kombinovaná bezvýkopovou technologií (podvrty)
 • oprava komunikací po výkopu (asfalt)

Trněný Újezd - splašková kanalizace

Termín realizace: 08/2011 - 12/2011

 • výstavba gravitační a tlakové kanalizace
 • kameninové PP potrubí DN 150-250mm celkem 4,5km
 • přečerpávací stanice se separací pevných látek
 • oprava komunikací (asfalt)

Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba SO02 Neuberk, Stoka B7-10a

Termín realizace: 11/2011

 • výstavba gravitační kanalizace
 • kameninové potrubí DN 300mm celkem 100m
 • revizní šachty, přípojky
 • oprava komunikací
 • napojení na stoku DN 1600mm

Oprava TT Zenklova I (Palmovka-Elsnicovo náměstí)

Termín realizace: 2/3/2011 - 2/4/2011

 • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
 • úprava a zhutnění pláně do požadovaného profilu
 • zhotovení konstrukčních vrstev nové tramvajové trati
 • výstavba nových bahníků tramvajové trati

Rekonstrukce ulice střední

Termín realizace: 10/2010 - 03/2011

 • rekonstrukce komunikace
 • výstavba pěší zóny s retardéry
 • zámková dlažba

Bydlení nad Přehradou

Termín realizace: 10/2010

 • výstavba chodníku
 • zámková dlažba

RTT Zenklova II

Termín realizace: 31/3/2012 - 14/4/2012

 • výstavba nových bahníků tramvajové trati
 • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
 • úprava a zhutnění pláně do požadovaného profilu
 • výstavba kanalizačních přípojek
ALSTAP s.r.o.
V Korytech 972/12
Praha 10, 100 00
+420 222 362 440
Všechna práva vyhrazena © 2018