Dopravní infrastruktura reference

Přestupní terminál ve Vraném nad Vltavou

Dokončení částečně rozestavěné stavby přestupního terminálu s kioskem ve Vraném nad Vltavou pro autobusovou dopravu s napojením na železniční stanici. zastřešení terminálu tvoří železobetonové monolitické desky z pohledového betonu podepřené ocelovými sloupy a železobetonovou stěnou. Mezi rameny zastřešujících beteonových desek je rozepřen prosklený světlík nesený ocelovými profily. Kiosek s prodejní částí a zázemím pro řidiče autobusů je řešen jako opticky vsazená vestavba do betonové schránky. Provedeny byly nové vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky. Součástí stavby jasou také rekonstrukce zpevněných ploch pěších komunikací, vozovky a výstavba parkovacích ploch.

Odstranění a zřízení podkladních vrstev pod TT Sokolovská - Zenklova

Termín realizace: 05/2017-07/2017

Předmětem plnění byla rekonstrukce podkladních vrstev tramvajové trati v ulici Sokolovská (mezi křižovatkami s ul. Zenklova - U Balabenky) a v ulici Zenklova (mezi křižovatkami s ul. Sokolovská - Na Žertvách).
 • vybourání stávající konstrukce tramvajové trati
 • odstranění podkladních vrstev (asfalt, beton, štěrk)
 • frézování živičného krytu na ploše 3495 m2 a frézování betonového krytu na ploše 894 m2
 • odkopávky pro spodní stavbu silnic a železnic v hor. tř. 3 o objemu 2832,5 m3
 • odstranění 86 ks dřevěných pražců pod kolejemi
 • realizace nových konstrukčních vrstev a podkladních vrstev tramvajové trati ve složení: ŠD 0-63 průměrně 290mm, geotextilie separační, na ploše 2294 m2 v ceně 1 772 862 Kč, kolejové lože z kameniva spojeného cementem o ploše 1835 m2 v ceně 512 640 Kč
 • realizace odvodnění tramvajové trati, a to prostřednictvím 6 ks bahníků

  Zatravnění TT Sokolovská

  Termín realizace: 04/2016 - 05/2016

  Zatravnění bylo provedeno v rámci celé zakázky RTT - kolejový spodek, sanace, odvodnění, atd.

  Zatravnění bylo provedeno celkem na 3 691 m2 krytu tramvajové trati s kolejnicí S49 ve složení:

  • předpěstovaný drnový koberec
  • humusovitá zemina
  • polypropylenová geotextilie filtrační a separační.

  Zatravnění TT Vršovická

  Termín realizace: 11/2015 - 04/2016

  Zatravnění bylo provedeno celkem na 8 637 m2 krytu tramvajové trati s kolejnicí S49 ve složení:

  • předpěstovaný drnový koberec
  • humusovitá zemina
  • polypropylenová geotextilie filtrační a separační.

  Bezpečnost přechodů Praha 15 – 1. část

  Termín realizace: 08/2015

  • oprava chodníků
  • výstavba ostrůvků v komunikaci.

  RTT Zlíchov

  Termín realizace: 07/2015

  • odstranění a zřízení podkladních vrstev tramvajové trati
  • odvodnění

  Parkové úpravy Košík

  Termín realizace: 07/2014 - 09/2014

  • výstavba parku na Košíku

  Mšeno (ulice Mělnická) - obnova vodovodu

  Termín realizace: 05/2014 - 09/2014

  • výměna vodovodního potrubí (PE d 315, PE d 160, PE d 110 a PE d 90) v komunikaci 

  Parkoviště BD Pragostav + hydroizolace spodní stavby objektu

  Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

  • výstavba nového parkoviště
  • oprava komunikace
  • prodloužení kanalizace 
  • hydroizolace spodní stavby

  Rekonstrukce tramvajové trati Karlovo náměstí

  Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

  • odstranění podkladních vstev pod tram. tratí
  • úprava pláně do požadovaného profilu
  • zhotovení konstrukčních vrstev nové tram. trati

  Kanina - propojení přivaděče a prodloužení řadu

  Termín realizace: 06/2014 - 08/2014

  • prodloužení vodovodního řadu

  Zklidnění dopravy ulice Hornoměcholupská - parkoviště u sportovních areálů

  Termín realizace: 04/2014 - 06/2014

  • rekonstrukce parkoviště včetně osvětlení a odvodnění

  Oprava stávající komunikace k Horkám, úsek Domkařská - Kozinovo nám.

  Termín realizace: 03/2014 - 04/2014

  • oprava komunikace poškozené povodní z roku 2013

  Zklidnění dopravy Hornoměcholupská – úprava Lochotínská

  Termín realizace: 28/11/2012 - 24/3/2013

  • dešťová kanalizace DN 1000 s retencí
  • způsob provádění: ražená štola + otevřený výkop

  Rekonstrukce ulice Myšlínská - vodovod, kanalizace, plynovod a rekonstrukce komunikace

  Termín realizace: 09/2013 - 11/2013

  • výstavba kanalizace, vodovodu a plynovodu
  • kanalizační, vodovodní a plynové přípojky k rodinným domům
  • rekonstrukce komunikace včetně podkladních vrstev

  BD Troilova - rekonstrukce chodníku

  Termín realizace: 06/2013

  • rekonstrukce propadlého chodníku
  • oprava uliční vpustě

  RTT Svatovítská

  Termín realizace: 06/2013 - 07/2013

  • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
  • úprava pláně do požadovaného profilu
  • zhotovení konstrukčních vrstev tramvajové trati
  • výstavba nových bahníků tramvajové trati

  RTT Komunardů

  Termín realizace: 05/2013 - 06/2013

  • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
  • úprava a zhutnění pláně do požadovaného profilu
  • zhotovení konstrukčních vrstev nové tramvajové trati
  • výstavba nových bahníků tramvajové trati

  Stadice D8

  Termín realizace: 04/2012 - 08/2012

  • úprava svahu dálnice
  • zhotovení přitěžovací lavice

  RTT Libeňský most

  Termín realizace: 08/2012

  • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
  • úprava pláně do požadovaného profilu
  • zhotovení konstrukčních vrstev tramvajové trati
  • výstavba nových bahníků tramvajové trati

  Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba SO01 Chloumek

  Termín realizace: 12/2010 - 02/2012

  • výstavba gravitační kanalizace, pokládka do otevřeného výkopu
  • materiál kamenina a PP
  • oprava komunikací (asfalt)
  • uliční vpustě, revizní šachty, přípojky

  Mořina, Trněný Újezd - vodovod

  Termín realizace: 09/2010 - 01/2012

  • výstavba vodovodu, vč. armaturních šachet
  • celkem 12 km PE potrubí d 90-160
  • klasická pokládka do otevřeného výkopu kombinovaná bezvýkopovou technologií (podvrty)
  • oprava komunikací po výkopu (asfalt)

  Trněný Újezd - splašková kanalizace

  Termín realizace: 08/2011 - 12/2011

  • výstavba gravitační a tlakové kanalizace
  • kameninové PP potrubí DN 150-250mm celkem 4,5km
  • přečerpávací stanice se separací pevných látek
  • oprava komunikací (asfalt)

  Mělník - dostavba kanalizace, 2. stavba SO02 Neuberk, Stoka B7-10a

  Termín realizace: 11/2011

  • výstavba gravitační kanalizace
  • kameninové potrubí DN 300mm celkem 100m
  • revizní šachty, přípojky
  • oprava komunikací
  • napojení na stoku DN 1600mm

  Oprava TT Zenklova I (Palmovka-Elsnicovo náměstí)

  Termín realizace: 2/3/2011 - 2/4/2011

  • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
  • úprava a zhutnění pláně do požadovaného profilu
  • zhotovení konstrukčních vrstev nové tramvajové trati
  • výstavba nových bahníků tramvajové trati

  Rekonstrukce ulice střední

  Termín realizace: 10/2010 - 03/2011

  • rekonstrukce komunikace
  • výstavba pěší zóny s retardéry
  • zámková dlažba

  Bydlení nad Přehradou

  Termín realizace: 10/2010

  • výstavba chodníku
  • zámková dlažba

  RTT Zenklova II

  Termín realizace: 31/3/2012 - 14/4/2012

  • výstavba nových bahníků tramvajové trati
  • odstranění podkladních vrstev pod tramvajovou tratí
  • úprava a zhutnění pláně do požadovaného profilu
  • výstavba kanalizačních přípojek
  ALSTAP s.r.o.
  Hvožďanská 2237/5
  Praha 4 Chodov, 148 00
  +420 222 362 440
  Všechna práva vyhrazena © 2018