Vodohospodářské stavby

Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti výstavby vodovodních a kanalizačních řádů a přípojek. Zajišťujeme výstavbu čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic, úpraven pitné vody, posilovacích stanic (ATS), vodojemů a retenčních objektů a nádrží. Zaměřujeme se i na výstavbu protipovodňových opatření a úpravy toků.

Výstavba:

  • výstavba vodovodních a kanalizačních řádů
  • čistíren odpadních vod
  • úpraven pitné vody
  • přečerpávacích stanic
  • posilovacích stanic (ATS)
  • vodojemů
  • retenčních objektů a nádrží
  • protipovodňových opatření a úpravy toků

Reference Vodohospodářské stavby

ALSTAP s.r.o.
Hvožďanská 2237/5
Praha 4 Chodov, 148 00
+420 222 362 440
Všechna práva vyhrazena © 2018