Sektory činností
Pozemní stavby
Nabízíme komplexní služby v oblasti pozemního stavitelství. Máme rozsáhlé zkušenosti s výstavbou komerčních budov a objektů občanské vybavenosti. Zajišťujeme výstavbu bytových, polyfunkčních a rodinných domů, škol, školek, sportovních hal, tělocvičen, výrobních hal, kancelářských budov a mnoha dalších staveb dle potřeb investora.
Vodohospodářské stavby
Máme rozsáhlé zkušenosti v oblasti výstavby vodovodních a kanalizačních řadů a přípojek. Zajišťujeme výstavbu čistíren odpadních vod, přečerpávacích stanic, úpraven pitné vody, posilovacích stanic (ATS), vodojemů a retenčních objektů a nádrží. Zaměřujeme se i na výstavbu protipovodňových opatření a úpravy toků.
Dopravní infrastruktura
Máme zkušenosti s výstavbou dopravní infrastruktury. Provádíme výstavbu místních a účelových komunikací, chodníků, cyklostezek, parkovišť a jiných zpevněných ploch.
ALSTAP s.r.o.
Hvožďanská 2237/5
Praha 4 Chodov, 148 00
+420 222 362 440
Všechna práva vyhrazena © 2018