slide-01 slide-02 slide-03

Aktuálně

Oznámení o změně daňového identifikačního čísla

dovolujeme si Vám touto cestou oznámit, že s účinností od 1. ledna 2018 je naše společnost součástí DPH skupiny v souladu s § 5a Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, v platném znění („zákon o DPH“). Skupině bylo přiděleno daňové identifikační číslo (dále jen „DIČ“) CZ699004936

>

Výstavba vodovodu Hůrky-Lišov

V měsíci říjnu byla zahájena výstavba vodovodu, vodovodního přivaděče a uliční řady v délce 3 927 metrů v obci Hůrky (Lišov).

>

Rekonstrukce tramvajové trati Sokolovská

V měsíci červnu byla předána zatravněná tramvajová trať v ulici Sokolovská. Zatravnění bylo provedeno v rámci celé zakázky RTT - kolejový spodek, sanace, odvodnění, atd.

>

Zatravnění TT Vršovická

V měsíci červnu byla předána zatravněná tramvajová trať v ulici Vršovická.

Zatravnění bylo provedeno celkem na 8 637 m2 krytu tramvajové trati s kolejnicí S49 ve složení:

>

Certifikace